Prejsť na hlávný obsah

Contact

Človek v ohrození

Baštová 343/5
811 03 Bratislava

Billing information

Človek v ohrození, n.o.
Baštová 343/5
811 03 Bratislava

IČO: 5008 2001
DIČ: 2120195154

nezisková organizácia registrovaná Okresným úradom Bratislava pod číslom OVVS-24106/502/2017-NO

Donor care

Radka Horniaková
for individual donors

Ľuboslava Šestáková
for legal entities

UKRAINE – help people from Ukrajine

Infoline: +421800601821
(working days 8:00-18:00)

Kristína Jediná

Head of Fundraising

kristina.jedina@clovekvohrozeni.sk

+421948292829

Brigita Áč

Head of finance department

brigita.ac@clovekvohrozeni.sk

Lukáš Osvald

Head of department global education

lukas.osvald@clovekvohrozeni.sk

Lenka Zápotocká

Head of department of social integration programs

lenka.zapotocka@clovekvohrozeni.sk

+421915601201