Prejsť na hlávný obsah

Contact

People in Need Slovakia

Baštová 343/5
811 03 Bratislava

Billing information

Človek v ohrození, n.o.
Baštová 343/5
811 03 Bratislava

IČO: 5008 2001
DIČ: 2120195154

nezisková organizácia registrovaná Okresným úradom Bratislava pod číslom OVVS-24106/502/2017-NO

Starostlivosť o darcov

UKRAJINA – pomoc obetiam vojnového konfliktu

Infolinka: +421800601821
(v pracovné dni 8:00-18:00)

Simona Stískalová

KONTAKT PRE MÉDIÁ EN

simona.stiskalova@clovekvohrozeni.sk

+421948720844

Kristína Jediná

Vedúca oddelenia fundraisingu a komunikácie

kristina.jedina@clovekvohrozeni.sk

+421948292829

Brigita Áč

Vedúca finančného oddelenia

brigita.ac@clovekvohrozeni.sk

Lukáš Osvald

Vedúci oddelenia Globálneho vzdelávania

lukas.osvald@clovekvohrozeni.sk

Lenka Zápotocká

vedúca oddelenia programov sociálnej integrácie – komunitná práca a vzdelávanie

lenka.zapotocka@clovekvohrozeni.sk

+421915601201

Michaela Mudroňová

Vedúca oddelenia programov sociálnej integrácie – zamestnávanie a príprava na trh práce

michaela.mudronova@clovekvohrozeni.sk

+421905499608