Štipendijný program

Štipendijný program

Cieľom programu je podporovať deti z vylúčených rómskych lokalít, s ktorými dlhodobo pracujeme v našich komunitných centrách na východnom Slovensku, v štúdiu na strednej škole a zabezpečiť pokrytie základných výdavkov, súvisiacich s ich vzdelávaním. Vzhľadom na sociálnu a finančnú situáciu rodín a na množstvo výdavkov, spájajúcich sa so štúdiom na strednej škole, deti a ich rodiny sa často rozhodnú z finančných dôvodov nepokračovať vo vzdelávacom procese. Vo vylúčených lokalitách, z ktorých deti pochádzajú, nemá stredoškolské vzdelanie ukončené nikto a proces vzdelávania sa pre deti vo väčšine prípadov končí zavŕšením povinnej školskej dochádzky. Štipendijný program je nezriedka pre deti jediná šanca na zotrvanie vo vzdelávaní. Tým, že im pomáha pokryť základné výdavky (cestovné, stravné, ubytovanie na internáte, pomôcky), umožňuje im získať nové zručnosti, vedomosti a najmä dosiahnuť adekvátny stupeň vzdelania, ktorý im otvára možnosti uplatniť na pracovnom trhu, dosiahnuť vyšší životný štandard a vymaniť sa z pasce sociálneho vylúčenia.

S deťmi a  rodinami, ktoré sú v programe zapojené, pracujú naši sociálni pracovníci v komunitných centrách a okrem finančnej podpory im poskytujú pomoc pri riešení akýchkoľvek ďalších problémov, spojených so štúdiom (napr. zabezpečujú dieťaťu doučovanie, pravidelne spolu s rodičmi navštevujú školu, komunikujú s pedagógmi). Zároveň, rodiny sa vstupom do programu zaväzujú dohliadať na pravidelnú dochádzku dieťaťa do školy a na výsledky, ktoré dieťa v škole dosahuje. V prípade porušenia niektorej z podmienok je dieťa z programu vyradené.

V školskom roku 2010/2011 boli do programu zaradene tri deti a v školskom roku 2011/2012 už 12 detí. Preto People in Need sústavne oslovuje nových donorov, ktorí by sponzorovali dieťa/deti počas celého školského roka. Keďže každé dieťa môže byť podporené viacerými darcami, aj malá suma (5-10 Eur mesačne) môže niečo zmeniť a ovplyvniť budúce vzdelanie dieťaťa a jeho šance na iný život. Podporou jednotlivých študentov sa zároveň vytvára pozitívny model pre ďalšie deti a ich rodiny, ktoré ako veríme, nielen uvidia reálne výhody stredoškolského vzdelania, ale tiež získajú presvedčenie o jeho dostupnosti. Plná suma príspevku individuálneho darcu putuje dieťaťu, všetky náklady, spojené s administráciou štipendijného programu hradí organizácia.

Pre viac informácií o možnostiach zapojenia sa do tohto programu a zasielania príspevkov nám napíšte na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .

Vyhľadávanie

Efektívne sociálne služby

swskspol

Partneri

 
spinner

O nás

Nezisková organizácia People in Need vznikla pred 19 rokmi ako humanitárna organizácia s cieľom pomáhať ľuďom v krízových oblastiach a podporovať dodržiavanie ľudských práv vo svete. Poskytujeme humanitárnu a rozvojovú pomoc v 18 krajinách. Pracujeme v Českej republike aj na Slovensku.

 

Kontakt

Svoradova 5, 811 04 Bratislava
Sídlo organizácie:
Palešovo nám. 34
053 04 Spišské Podhradie
email: slovensko@clovekvtisni.sk
telefon: (+421) 02/207 194 70

People in Need  |  Slovak Republic